Datum juni 2022
Betreft: Privacyverklaring

Stichting MTB Oostvoorne Stichting MTB Oostvoorne, gevestigd aan Hinder 8 3232 HC Brielle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.mtboostvoorne.nl
Hinder 8
3232HC Brielle

W. Voss is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting MTB Oostvoorne. Hij is te bereiken via wijnand.voss@mtboostvoorne.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting MTB Oostvoorne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mtboostvoorne.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting MTB Oostvoorne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuws – en informatiebrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting MTB Oostvoorne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Nieuwsbrief “Naam”en “E-mailadres”> Bewaartermijn: tot opzeggen > Voor het versturen van een nieuwsbrief.

Vriend van de Stichting “Naam” en E-mailadres” > Bewaartermijn: tot opzeggen

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting MTB Oostvoorne verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen geval verkoopt Stichting MTB Oostvoorne jouw persoonsgegevens aan derden.
Het gebruik van beeldmateriaal
Het is onvermijdelijk dat er tijdens een activiteit uitgevoerd door vrijwilligers en/ of bestuurleden van Stichting MTB Oostvoorne beeldmateriaal (foto, film) wordt gemaakt en dat deze op verschillende media worden gepubliceerd.
Indien Stichting MTB Oostvoorne foto’s gebruikt voor promotiedoeleinden buiten de website en sociale media van ‘t Kunsthuisje om (bijvoorbeeld flyers) en er personen duidelijk individueel (dus niet in groepsverband, definitie groep: “een groep is een verzameling van twee of meer 3 personen”) in beeld staan, zal Stichting MTB Oostvoorne toestemming vragen voor gebruik van het beeldmateriaal via de persoon zelf en/of de ouders.

Verantwoordelijk
Stichting MTB Oostvoorne is niet verantwoordelijk voor plaatsing op sociale netwerken die niet door
Stichting MTB Oostvoorne worden beheerd of zijn geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plaatsen
Door vrijwilligers in zelf beheerde Facebook-, Twitter-, WhatsApp-groepen en web/blogpagina’s.

Communicatie
Wanneer je ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons email archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij je naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de informatievoorziening van Stichting MTB Oostvoorne en/of de samenwerking tussen jou en Stichting MTB Oostvoorne. Eventuele aanpassingen en/of
veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting MTB Oostvoorne gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mtboostvoorne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting MTB Oostvoorne zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Stichting MTB Oostvoorne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting MTB Oostvoorne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mtboostvoorne.nl